Lezingen en workshops

Graag vertel ik over de binnenkant van ons bestaan, daar waar de grote dingen van het leven ons overkomen, die ons te denken geven, en gaandeweg iets kunnen gaan zeggen over ‘mijn’, ‘jouw’  en ons leven. De buitenkant krijgt meestal wel voldoende aandacht, maar de binnenkant – onze ziel – wil ook graag gewekt worden en tot bloei gebracht.

Zaken die onze existentie betreffen, maken ons emotioneel en zinzoekende, maar kunnen ons ook verbinden met elkaar. Mensen hoeven er niet alleen mee te blijven rondlopen. Het doet dan goed een verhaal te horen van iemand die de binnenkant heeft leren kennen en tegen de achtergrond van eigen ervaringen beschouwenderwijs ingaat op dat wat ons zo kan beroeren en bezighouden. Hoe uniek ook, hoe universeel tegelijk, het gaat om levensprocessen die ons diep raken en tegelijkertijd - en juist zo - ons persoonlijk bestaan overstijgen. Daarin kunnen we onze ervaring delen en weten we hoe verhalen betekenisvol kunnen zijn. Iemand die met hart en ziel vertelt, kan de toehoorder inzicht en bemoediging bieden op zijn of haar levenspad. Die 'iemand' zou ik kunnen zijn.

De lezing kan gaan over eenzaamheid, over schaamte of schuld, over levenspijn of verlangen naar echt leven, over innerlijke ervaring, over zin. Het onderwerp of de precieze vraagstelling kunnen we in onderling overleg vaststellen.