Eenzaamheid en de potentie te leren leven in verbinding

Eenzaamheid en de potentie te leren leven in verbinding

Over het thema

Eenzaamheid voelt pijnlijk, en daarom proberen mensen daar vaak aan te ontsnappen door maar vooral sociale contacten te hebben. Toch heeft het ook potentie, maar die mis je als je ontsnapping als enige ´oplossing´ ziet. Die potentie is dat het de aanleiding kan zijn om ruimte te geven aan je ziel die zich daarin kenbaar maakt. Je wordt dan als mens persoonlijker en ook bovenpersoonlijk, en kunt dan ook als de persoon-die-je-bent tevoorschijn komen. Eenzaamheid is dan niet langer enkel een sociaal thema, maar ook - of zelfs primair – existentieel, en daarom zou eenzaamheid niet bestreden maar meer betreden moeten worden: als je meer met jezelf in verbinding bent, komen de vruchten daarvan niet alleen ten goede aan jezelf, maar juist ook aan de ander en het andere. Eenzaamheid is dan ‘je gang gaan’, en als zodanig een leermeester voor verbinding en verbondenheid.

Opzet van de dag

We stellen ons deze dag de vraag hoe een individu tot zijn recht kan komen wanneer hij of zij zich innerlijk eenzaam voelt aan de hand van drie kernwoorden: persoonlijk, inhoudelijk en beschouwend. 

De begeleider zal wel een kader geven door gedurende de dag enkele malen het woord te nemen en te vertellen over de veelzijdigheid van eenzaamheid, ook aan de hand van enkele sprekende voorbeelden. Daarna is dan steeds ruimte voor de inbreng van de deelnemers. We doen dat in een kringgesprek en proberen met elkaar een ruimte voor ‘ontmoeting’ (een groot maar schaars goed) te betreden. Het gaat zoals het gaat: wat we van onszelf tegenkomen of ontdekken, hoe we geraakt worden en ons uitspreken, de verbindingen die op dieper niveau ontstaan en verstaan worden.

Na een kort kennismakend rondje spreken we eerst de opzet van de dag door, waarbij ieder zijn/haar verwachtingen en behoeften naar voren kan brengen en we samen vaststellen wat we precies gaan doen. Na de koffie/theepauze gaan we verder inhoudelijk aan de slag. Elk onderdeel begint met een verhaal van de begeleider, dat geleidelijk tot ontmoeting leidt; steeds ben ik op die dag vertrekpunt, geef ik ruimte, spreken we elkaar, om het weer afrondend bij mij terug te brengen en een onderdeel af te sluiten.

Programma

10.00 Ontvangst met koffie en thee
10.15 Onderlinge kennismaking en doorspreken van het programma
11.00 Pauze
11.15 Eenzaamheid als veelzijdig thema: sociaal, existentieel, innerlijk, onmetelijk
12.00 De opgave om in verbinding te zijn, als de ziel luistert
12.30 Lunch
13.30 Innerlijke ervaring en eigen weg gaan
14.15 Eerste en tweede zin
15.00 Pauze
15.15 Het gebeurt in en aan mij: worden wie je bent
16.15 Afronding
16.30 Vertrek

evenement eigenschappen

Startdatum 14-09-2019
Max. deelnemers 18
Prijs per persoon Prijsinformatie volgt nog€ 79, € 89 of € 99,- (inkomensafhankelijk), inclusief lunch
Locatie St. Dominicanenklooster Huissen